TSSK GENEL KURULU

Bilindiği üzere Teknokent Savunma Sanayi Kümelenmesi (TSSK) kurulduğu günden bu yana gönüllülük esaslı bir yönetim kurulu anlayışı ile faaliyetlerine devam etmektedir. TSSK yönetim kurullu üyeleri, her  3 yıllık süreçte küme yol haritasının belirlenmesi, geleneksel hale gelmiş TSSK Proje Pazarlarının düzenlenmesi, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliklerini geliştirmesi ve diğer bir çok konuda kümeye destek olmakta ve öncülük etmektedir.

Mevcut Yönetim Kurulumuzun görev süresi sona ermiştir. Bu doğrultuda yeni adayların belirlenip yeni bir Yönetim Kurulu’nun oluşturulacağı seçim süreci başlamıştır.  04.04.2018 Çarşamba günü 13.30-16.30 saatleri arasında ODTÜ TEKNOKENT İkizler Konferans Salonu’nda geçmiş dönemde yapılan çalışmalar, gelecek dönemde yapılacak çalışmalar ve yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin adaylıklarının belirleneceği bir Genel Kurul gerçekleştirilecektir.  Bu Genel Kurulda, sizleri aramızda görmekten ve kümemizin yeni yol haritasının belirlenmesine sürecinde değerli görüşlerinizi almaktan mutluluk duyacağımızı belirtiriz.


Katılacak olan firmaların katılım durumlarını 2 Nisan 2018 tarihine kadar Ayça Yıldırım’a (ayca.yildirim@odtuteknokent.com.tr) belirtmeleri rica olunur.

 

Program:

13.30 – 13.45 Çay Kahve

13.45 – 14.45 Sunum ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Görüşleri

14.45 – 15.00 Çay Kahve Arası

15.00 – 16.30 TSSK Üye Firmalarının Görüş ve Önerileri