TSSK 5. PROJE PAZARI

Teknokent’te yerleşik Savunma Sanayi firmalarının üyesi olduğu Teknokent Savunma Sanayi Kümelenmesi’nin (TSSK) en önemli  hedeflerinden birisi TSSK Proje Pazarı’dır. Bu etkinliğin amacı, savunma sanayi sektöründe yer alan büyük, orta ve küçük ölçekli firmaların aralarındaki ilişki ve iletişimi geliştirerek, bir arada daha çok projeye imza atmalarına ve var olan endüstriyel kaynakların etkin kullanılmasına, yapılacak ilgili yeni yatırımların doğru planlanmasına katkıda bulunmaktır. Bu amaçla ODTÜ ve bölgedeki diğer Teknokent’lerdeki Savunma Sanayi firmaları ile ana yüklenici firmaların birbirlerini daha yakından tanımalarını sağlamaya, firmaların iş geliştirme potansiyellerini arttırmaya, daha hızlı ve aktif bir iletişim gerçekleştirmelerine fırsat verecek bir zemin yaratmaya yönelik olarak ilki 2010 yılında gerçekleştirilen TSSK Proje Pazarı’nın bu yıl 30 Ocak 2018’de beşincisi düzenlenmiştir.

30 Ocak 2018’de ODTÜ KKM’de gerçekleştirilen TSSK 5. Proje Pazarı etkinliğinde ana yüklenici, alt yüklenici, araştırma merkezleri ve kümelenmeler ile birlikte toplam 45 firma standı kurulmuş, 600’e yakın birebir görüşme gerçekleşmiş ve 700+ katılımcı sağlanmıştır. Etkinlik kapsamında, alt yüklenici firmaların yetenekleri ile ana yüklenici firmaların beklentilerinin ortaya konması; ana yüklenici firmaların hedefleri hakkında bilgilendirme yapmaları ve bu yolla proje iş paketleri için işbirliği zemininin oluşturulması hedeflenmiştir.  Bu yılki etkinlikte, açılış konuşmalarını takiben, ODTÜ-KOSGEB İş Birliği Protokolü imzalanmış ve KOSGEB tarafından ‘Stratejik Ürün Destek’ programı sunumu yapılmıştır. Etkinlik kapsamında sponsor ana firmaların (ASELSAN, FNSS, HAVELSAN, KALE HAVACILIK, OTOKAR, ROKETSAN, STM ve TUSAŞ) katılımı ile “Ana yüklenici-alt yüklenici çalışmalarında karşılaşılan sorunlar ve çözümleri” hakkında bir panel gerçekleşmiş, panel sonrasında katılımcı alt yüklenici firmalar, genel tanıtım bilgileri ve kabiliyetleri hakkında kısa sunumlar gerçekleştirilmiştir. Sunumlar esnasında ve sunumları müteakip, yüz yüze görüşmelere de olanak sağlanmıştır.